wszystko do domu / tynki i zaprawy

Zaprawy i tynki 

Zaprawy to mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem. Podstawową własnością zaprawy jest wiązanie, czyli przejście z stanu płynnego, plastycznego w stały. Zaprawy w budownictwie używane są przede wszystkim do:

  • łączenia elementów np. cegieł w murze, elementów łączących ścianę z murem itp. w jedną całość

  • wypełnienia spoin, a przez to równomierne przenoszenie obciążeń i uszczelnienie elementów budowli

  • ochrona elementów obiektów przed wpływami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wyglądu (np. tynki ścian, stropów)

  • produkcja wyrobów i elementów budowlanych ( np. pustaków ściennych, stropowych, bloczków)Polityka Prywatnosci | TYNKI I ZAPRAWY