wszystko do domu / tynki i zaprawy / zaprawa tynkarska

Zaprawy tynkarskie
Tynk - warstwa zaprawy budowlanej nakładana na powierzchnię ścian i stropów w celu:

  • nadania im estetycznego wyglądu,
  • zabezpieczenia budynku przed działaniem czynników atmosferycznych, wilgocią, związkami chemicznymi powodującymi korozję,

  • zabezpieczenia palnych i nieodpornych na działanie ognia elementów budynku przed skutkami pożaru


Obecnie większość tynków wykonuje się z fabrycznych zapraw suchych. Przy przemyślanym i fachowym układaniu zawsze osiąga się wymagane właściwości tynku. W przypadku zapraw sporządzanych na budowie (niefabrycznych), proporcje mieszanej zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom norm. W ten sposób wymagania stawiane określonej grupie zaprawy tynkarskiej da się wypełnić bez trudu. Naturalnie właściwości tynku nie zależą wyłącznie od składu zaprawy, lecz także od wielu czynników występujących podczas jej wykonywania, układania i twardnienia.Tynki gipsowe - umożliwiają otrzymanie bardzo równej i gładkiej powierzchni. Stwarzają w pomieszczeniach mieszkalnych korzystny mikroklimat, dzięki zdolności regulacji wilgotności powietrza. Charakteryzują się krótkim czasem schnięcia, wysoką odpornością ogniową. Są jednak mało odporne na wilgoć i dlatego stosowane są wyłącznie wewnątrz budynków.


Tynki wapienne - tradycyjne tynki wykonywane z zapraw na bazie wapna powietrznego. Tynki wapienne wykazują zdolność absorpcji wilgoci, zapewniając korzystny dla mieszkańców mikroklimat wnętrz. Charakteryzują się także dużą paroprzepuszczalnością. Są jednak stosunkowo mało odporne na uderzenia i zarysowania.

Tynki gipsowo- wapienne i wapienno- gipsowe - tynki te łączą zalety obu rodzajów spoiw
Tynki wapienno- gipsowe mają ładniejszy wygląd, a także większą wytrzymałość mechaniczną w stosunku do tynków wapiennych.


Tynki cementowo- wapienne - tynki tego rodzaju są odporne na działanie wilgoci i wód opadowych oraz charakteryzuje je dobra wytrzymałość mechaniczna. Są łatwe do zacierania.

Tynki cementowe - tynki te stosowane są w miejscach, gdzie wymagana jest od wyprawy duża wytrzymałość, zwartość i szczelność - np. poniżej poziomu terenu.

Tynki cementowo- gliniane - charakteryzują się większą wodoszczelnością.

Tynki gliniane, gliniano- wapienne i gliniano- gipsowe - główną zaletą tynków glinianych jest korzystny wpływ na mikroklimat pomieszczeń. Tynki gliniane powodują podniesienie komfortu cieplnego pomieszczeń dzięki zdolności akumulacji i wypromieniowywania ciepła.


Polityka Prywatnosci | Zaprawa tynkarska